Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [1889-1908] [1929-1948]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PRICE REALIZED450
1909P10+12x810ø+8-bl.20ø at betale som 1,70kr omadresseringsgebyr bak på følgebrev for oppkravspakke til 'Sogndal i Sogn 3XI23' sendt fra 'Drammen 10 X 23'.300PRICE REALIZED475
1910P10x3+153x10ø at betale+40ø å betale bak på rekommandert portofri sak fra 'Hamar 17 IX 24', feilaktig ilagt '70øre' straffeporto i 'Brumunddal 17IX27', porto- frihet attestert 'Johannesen'. Meget uvanlig sak.500PRICE REALIZED1800
1911P11x50+P10x3Tilsammen kr.7,60 på blankett for uavhentet pakke fra Aarhus 8.5.23 til Stabekk. Dette er liggeavgift for 76 dager. Blanketten var tilbake i 'Aarhus 28.6.23' for forholdsordre, og pakken ble solgt for kr. 17,18 til navngitt person hvilket ble attestert på blanketten og portomerkene avstpl. 'Stabekk 7 VIII 23'. Dette ga 7.85kr i overskudd etter fradrag for liggeavg.+toll og andre utlegg! RARITET!500


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1912P12 x2Konv. sendt ufrankert fra Tyskland til Norge, åpnet av tysk krigssensur og straffeportobelagt med 2x20ø i 'Oslo 25XI19', åpnet i 3 sider for utstilling.250PRICE REALIZED900
1913P12x122x6-blokker 20ø at betale som straffeporto bak på ufrankert verdibrev fra 'Faksdal 1 IX 23' til 'Salsnes 4 IX 23', påskrevet 'Portofritt' og signert og bekreftet med ovalt 'Herredskassereren Fosnes'. To kleberester fra blankett på forsiden. Feiltaksert '2,40' skulle vært 1,40 iflg. spesialist.400PRICE REALIZED900
1914P13x2+16+NK972x4ø+100ø å betale brukt som noe som ville vært korrekt porto sammen med 2ø posthorn =110ø for 3kg. pakke. Følgebrevet angir '1,5kg' fra 'Bessaker 1 II 28' til 'Sandviksberget 1 II 28' Feiltaksert ? - meget uvanlig bruk av portomrk.1000


PRICE REALIZED225
1915P14x410ø å betale i 4-str. bak på ufrankert konv. til 'Bruhagen' fra 'Kristiansund N 3IX25' påskrevet 'Portofritt' og signert, likevel straffeportobelagt.250PRICE REALIZED2200
1916P14x2626x10ø å betale bak på oppkravs-følgebrev fra 'Tynset 3VIII27' til 'Nytrøa 4VII27' og returnert, påskr. 'Porto kr.2,60' oppgjort med svært uvanlig massefrankatur stpl. 'Tynset 10VIII27'. Flott utstillingsobjekt!500UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1917P14+15x410ø+4-str.40ø å betale som omadresseringsporto bak på følgebrev for pakke til 'Asker 9VI24' fra Kristiania via Bø i Thelemark. Pakken er utlevert i 'Asker 7VI24'.300PRICE REALIZED250
1918P15aSingle 40ø å betale som straffeporto bak på ufrankert brev til 'Hosteland 3 III 25' fra Lonevaag 18II25', forsøkt sendt 'Portofrit' med signatur/underkjent.250PRICE REALIZED475
1919P15+1840ø+20ø å betale bak på 'Portofrit' brev fra 'Vaaler i Solør 1VII24' til 'Hamar 2VII24', attestert 'G.Bull/linjestpl.'Hedmark Veikontor/Hedmark'. Portoen kreditert etter krav om attestering iflg. vedlagt posthist. opplysning.350PRICE REALIZED475
1920P18x1111x20ø å betale bak på adressekort for omadressert pakke til 'Konsmo 1IV26' (minmale patinaspor) fra 'Drammen 25III26' via 'Byremo 31III26' sidestpl.'Setesdalsbanen A 27III26'. Omadresseringsgebyr 2,20kr.300PRICE REALIZED180
1921P6+NK53IVMeget pen konv. med 10ø 21mm påskr. blått '20' og med rammestpl. 'Utilstrækkelig frankering', straffeportobelagt bak med 20ø grovtg. stpl. 'Bergen 19 VI 97'(7?).300UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1922NK53IIIKonvolutt fra 'Kristiania..:' til Aasnæs, tolinjers 'UTILSTRÆKKELIG/ FORUDBETALT' og påskr. blått '20' (øre) straffeporto. Liten hjørneskjold.250


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1923NØDFØLGEBREV for oppkravspakke stpl.'Kristiania 31 XII 24' (siste dag for 'Kristiania'!) returnert til Sandvika fra 'Oslo Grünerløkka 3 I 25' (Nå OSLO!) påsatt portoetikett '110 øre å betale' oppjort med NK110II+126 stpl. 'Duplikat'. Meget sjelden sak og historisk usedvanlig morsomt!750


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1924NK111x2 FDC-etcNK110+111x2+141+145=4,30 Kr som returavgift bak på følgebrev for oppkravspakke fra 'Bergen 15 VIII 28' til Vaag i Salten. Merkene er 'T'- stpl. Returportoen beregnet uten liggedags-avgift til tross for over 1 mnd!400PRICE REALIZED450
1925NK141x3Prima Kjøpsnes-kort frankert med et tidligere anvendt NK144 som ble underkjent og dermed påsatt 3x10ø med 'T'.stpl.og 'Trondhjem 26.20.1927' opprinnelig postlagt på 'Salten Posteksp. C 22 X 27'. Meget uvanlig.300


PRICE REALIZED12500
1926ESKE med 230/40 enheter, brev, kort, portokart og annet, alt sammen med div. straffeporto vesentlig i portomerke-perioden, noen eldre. Et utrolig variert utvalg med en hel del meget uvanlige saker, mye portoanalysert. Dette MÅ SEES! 6000

PRICE REALIZED4000
1927Samling mellom 500/600 brev, kort etc. med straffeporto, dels med T-stpl. merker og påtegninger, dels med nyere portostempler og portoetiketter, samt noe 'kuriosa'. Vi noterte også over 50 forsendelser hvor frankeringsmaskin- avtr. er benyttet til oppkreving av straffeporto (systematisk oversikt medfølger). Noe diverse formater etc., dog en mengde kurant og fint material og et utmerket grunnlag for montasje av en samling og til videre utbygging. 4000

PRICE REALIZED800
1928Lot 16 portokart, dels med vanlige frimerker, noen med 'T'.stpl. samt noen med portomerker.350

Go to lots  [1889-1908] [1929-1948]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).