Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [1904-1923] [1944-1963]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1924NK111x2 FDC-etcNK110+111x2+141+145=4,30 Kr som returavgift bak på følgebrev for oppkravspakke fra 'Bergen 15 VIII 28' til Vaag i Salten. Merkene er 'T'- stpl. Returportoen beregnet uten liggedags-avgift til tross for over 1 mnd!400PRICE REALIZED450
1925NK141x3Prima Kjøpsnes-kort frankert med et tidligere anvendt NK144 som ble underkjent og dermed påsatt 3x10ø med 'T'.stpl.og 'Trondhjem 26.20.1927' opprinnelig postlagt på 'Salten Posteksp. C 22 X 27'. Meget uvanlig.300


PRICE REALIZED12500
1926ESKE med 230/40 enheter, brev, kort, portokart og annet, alt sammen med div. straffeporto vesentlig i portomerke-perioden, noen eldre. Et utrolig variert utvalg med en hel del meget uvanlige saker, mye portoanalysert. Dette MÅ SEES! 6000

PRICE REALIZED4000
1927Samling mellom 500/600 brev, kort etc. med straffeporto, dels med T-stpl. merker og påtegninger, dels med nyere portostempler og portoetiketter, samt noe 'kuriosa'. Vi noterte også over 50 forsendelser hvor frankeringsmaskin- avtr. er benyttet til oppkreving av straffeporto (systematisk oversikt medfølger). Noe diverse formater etc., dog en mengde kurant og fint material og et utmerket grunnlag for montasje av en samling og til videre utbygging. 4000

PRICE REALIZED800
1928Lot 16 portokart, dels med vanlige frimerker, noen med 'T'.stpl. samt noen med portomerker.350

PRICE REALIZED950
LUFTPOST (FIRST FLIGHTS).
1929110IIb+141x4Førsteklasses 'Luftpost Horten-Harwich 28 II 27' sendt til England.800


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 10.
1930Tysk-fr.Førsteflyvningskort Stettin-Oslo (delstrekning til København) 18.7.27.300


PRICE REALIZED300
1931174Prima førstflyvingskort sendt til København via samme flyvning som ovenfor fra 'Oslo 30 V 29', flott stpl. fra 'Halle & Peterson. Oslo' og 'Aerotransport'.300


PRICE REALIZED375
1932175Britisk kort med 2 flymotiver sendt til England pånotert via førstflyvn. Oslo- Malmø nattruten 1929, fra 'Oslo Br.II 28 V 29'.300PRICE REALIZED1100
1933110x2+188x32,90kr porto på Zeppelinbrev til URUGUAY fra 'Ålesund 21.9.35' med Graf Zeppelins 13. Sydamerikafart, Condor-Zeppelinstpl.+ tysk transitstpl. og ankomstspl. bak. Meget uvanlig bruksbrev!- uvanlig destinasjon.1000PRICE REALIZED1200
1934149/154Zeppelin-brev til ARGENTINA med 3. Sydamerikafart 1934 fra 'Oslo Br.II 15 VI 34' med jernbane til Tyskland, fra 'Friedrichshafen 23.6.34' og ank.stpl. 'Buenos Aires Argentina 28 JUN 34'. Et par små patinaspor.400


PRICE REALIZED3600
1935155/181ZEPPELIN-kort sendt rekommandert fra 'Oslo 26.8.32' via Graf Zeppelins 5. Sydamerikafart 1932 til BOLIVIA! (unik destinasjon ??), via 'Friedrichs- hafen 29.8.32' og ank.stpl. i La Paz bak. Minimal smuss, dog raritet!750PRICE REALIZED1200
1936155Ix2Flott Graf Zeppelinkort fra 'Oslo 21 VI 34' sendt rekommandert til Argentina med 3. Sydamerikafart 1934, via 'Friedrichshafen 23.6.34', signert bl.a. av 'Kapt. Sammt' - Meget sjeldent!1000PRICE REALIZED500
1937'Thor Solbergs Flyvning 1935 U.S.A.-Norge via Leiv Eirikssons rute - Bergen 16VIII35.20-21' - maskinstpl. Kun USA-frankatur. Konv. påstpl. 'Paquebot'500


PRICE REALIZED250
1938119Prima konv. med spesialstpl. 'Thor Solbergs/Flyvning 1935'/U.S.A.-Norge via/Leif Eirikssons Rute -'Bergen 16VIII35', uten signatur.250PRICE REALIZED800
1939196+97Trykksakskonv. sendt til USA 'Mit Luftschiff Hindenburg/nach Nord-Amerika'på 10. tur, stort rødlilla 'Deutsche Luftpost Europa Nordamerika' + tysk transitstpl. bak. (Stark nr. 22).500PRICE REALIZED500
1940179Prima førsteflyvning Bodø-Trondheim stpl. 'Nord-Norges Varemesse Bodø 4.7.37' til 'Trondheim 5.7.37'. Sjelden!500


PRICE REALIZED500
1941168+180Prima førsteflyvn. Oslo-Stavanger-London, fra 'Oslo 22.11.39' adressert til Amsterdam, returnert til Sverige som 'Onbekend'. Britisk sensurstrimmel.500PRICE REALIZED450
1942212Prima førsteflyvn. fra 'Oslo Lufthavn 2.4.40' til Holland med tysk sensur- strimmel, og returnert. 'Amsterdam 3 IV 40'. Disse ble vanligvis ikke sensurert, men dette ble returnert og derfor med tysk sensur.500PRICE REALIZED350
1943Lot 8 førsteflyvninger 1935/39. Gunstig!250
Go to lots  [1904-1923] [1944-1963]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).