Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [1160-1179] [1200-1219]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PRICE REALIZED1000
PORTOBELAGTE SENDINGER (POSTAGE DUE).
118013 etcTotalt 6 ulike forsendelser med 4ø å betale i diverse kombinasjoner, vesentlig på feilfrankerte forsendelser fra div. land til Norge, et fra Gibraltar! Et med 10 stk. bak på innenlandsbrev forsøkt sendt som portofri sak men ikke godtatt. 1000UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
1181Helbrev fra 'Drammen 9.10.1865' påstemplet portotall '5' (type II -kjent brukstid kun 1år og 4 mndr.) 200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11822+NK734ø portomerke brukt sammen med 1ø 1898 som 5ø porto på postkort 1905 fra 'Tverlandet'/litt svakt stpl. 200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11833aPrima ufrankert konv. fra 'Christiania 23VIII90' til 'Ski 23.8.1990' med par av 10ø rosa som straffeporto bak. 300PRICE REALIZED360
11843c x4Uregelmessig '4-blokk' bak på brev fra USA til Norge (frankaturen klipt bort) stpl. 'Aasnes 17 XI 9...'. Høy merkepris! 400UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11853c x42 PAR som 40ø straffeporto på underfrankert liten konv. fra England til 'Fjøsanger..1899', transitstpl. 'Bergen Tur 3 5-10-1899'. 500UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11863c x2PAR bak på ufrankert brev sendt fra 'Kirkenær 22XII97' til 'Aasnes 25XII97'. 20ø straffeporto på ufrankert normalbrev. 350UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11877x220ø grovtg.Knudsen i par bak på brev fra USA til Norge,frankert som dobbelt-vektig men viste seg å være 3-dobbeltvektig. Lett, pent 'Frederikshald..1901'. 500UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
1188do x2Par bak på underfrankert brev fra USA til 'Frederikshald 25 VI 98'. USA-merket er fjernet. 400PRICE REALIZED500
11897/14Lot 5 forsendelser, 4 med 'Å betale' i kombinasjoner, en med par av P7. Et med brekk i kortet. 500UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11908+91ø+4ø brunlig lilla brukt som vanlig 5ø porto på nyttårskort fra 'Yset'. 200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
11919Ybx2+NK97 2x4ø portomerker + 2ø 1910 brukt som 10ø porto på pent julekort fra 'Eggedal' 1920. Meget kort portoperiode og svært uvanlig frankatur. 300


PRICE REALIZED350
119211 etcTo ulike brev fra Tyskland til 'Moss' og 'Slemdal i Aker' belagt med 15ø+10ø og 15ø+20ø+3x1ø straffe porto pga feilfrankeringer. 350UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
1193113 ulike forsendelser belagt med 2x15ø straffeporto, et fra Tyskland og et fra New Zealand til Norge og et ufrankert innenlands postkort. 500


PRICE REALIZED400
119411 etc3 postkort til Norge fra S.Afrika,Tyskland,England belagt med single 15ø, 15ø+10ø og 2x15ø straffeporto. 400


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
119511x2+8a x2 32ø straffeporto på dekorativt, underfrankert kort fra Tyskland til Norge 1922. 300


PRICE REALIZED300
119613a+15+84ø+40ø å betale + 1ø=45ø straffeporto bak på underfrankert brev fra USA til 'Stavanger 14 V 25'. På forsiden påskrevet 'S.S.Leviathan via England'. 300UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
119714x210ø å betale i par bak på konv. sendt innen 'Oslo', trolig frankert som 'Lokalporto' som ikke lenger eksistert. Prima 'Oslo 3 II 26'. 300UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
1198do 3x3x10ø blekkrysset på underfrankert postkort fra Tyskland til Oslo 1925. 300


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
119914+8x210ø+2x1ø på underfrankert postkort fra Tyskland til 'Frederiksstad 7 I 27'. Den tyske portosatsen var nå satt ned, men fortsatt manglet 5pfg. 250


Go to lots  [1160-1179] [1200-1219]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).