Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [1512-1531] [1552-1571]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PRICE REALIZED1800
LUFTPOST (FIRST FLIGHTS).
1532100Befordret Nationens Flyvepost ..., rødt særstempel, postlagt i 'Kristiansand 19 VI 20'. Hj.brekk/lett brekk nede i kortet.400


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
153396+98x3+99 Befordret pr. Nationens Flyvepost Kr-sand 19-21-juni 1920 sendt til Kristiania. (Stark nr.c) Meget pen liten konvolutt.1000


PRICE REALIZED400
1534100Postkort sendt fra Kristiansand til Oslo via 'Nationens Flyvepost Kr.-sand... litt svakt avtrykk, kortet datert 'Christianssand 20/6 1920' og merket post- stemplet i 'Kristiania 22....20'. (Stark nr.2c)400


PRICE REALIZED270
1535143x2Pent brev til DK via Stark nr.11, stpl. 'Bureau d'Èchange d'Oslo 21 V 31' ank.stpl. 'København Luftpost 2 21.5.31' bak. Avsender var 'Luftpost- kontoret, Oslo, Norge' !!300


PRICE REALIZED300
1536174Prima førsteflyvn. Oslo-Malmö med stort rødt 'Halle & Peterson Oslo' og flyverens signatur 'E.Munthe.Dahl'!300


PRICE REALIZED550
1537Tysk-fr.Prima konv. med ombord-stpl. 'Luftschiff Graf Zeppelin 9.7.30' og sidestpl. 'Hammerfest 10VII30' og grønt 'Luftschiff Graf Zeppelin Nordland-Fahrten 1930', sendt til Tsjekkoslovakia.500


PRICE REALIZED500
1538doPrima Zeppelinkort med ombordstpl. 'Graf Zeppelin 16 7 30' og sidestpl. 'Bergen 16VII30' og blått 'Luftschiff Graf Zeppelin Nordland-Fahrten 1930' samt linjestpl. 'Postamt Friedrichshafen (Bodensee') sendt til USA.500PRICE REALIZED950
1539US-frank. Pent bruksbrev fra USA til Norge 1928 påskrevet i rødt 'Via Graf Zeppelin' og med stort spesialstpl.'First Flight Air Mail via Graf Zeppelin United States - Germany Oct.28.1928'.500PRICE REALIZED1800
1540155I+186Zeppelinbrev til Brasil med Graf Zeppelins 10. tur 1934, stpl. 'Oslo 8.10.34' og 'Friedrichshafen 13.10.34' + rødt luftpoststpl. To tyske transitstpl. bak og ank.stpl. 'Sao Paulo Correio aero 18X31' bak.500PRICE REALIZED1650
1541186x2+188 Prima konv. fra 'Bureau d'Échange d'Oslo 4.5.38' til BRASIL sendt med 'Luftschiff Graf Zeppelin 1.Südamerikafahrt 1933' med rødt, tysk 'Anschluss- flug...'-stempel og transitstpl. bak, samt ankomststpl. i Sao Paulo.750PRICE REALIZED1450
1542155I x2Prima zeppelinbrev til Brasil fra 'Bureau d'Échange d'Oslo 2 VI 33' med rødt 'Mit Luftschiff Graf Zeppelin' og stort, rødt spesialstpl. 'Deutsche Luftpost Anschlussflug zur 2.Südamerikafahrt 1933...'.700


PRICE REALIZED400
1543119Illustrert konv. for Thor Solbergs flyvning returnert fra 'Bergen 16 VIII 35' med spesialstpl., adressert til Thor Solberg...N.York. (under avstemplingen).400


PRICE REALIZED700
1544148Thor Solbergs Flyvning 1935 m/signatur (Stark 18a)700


PRICE REALIZED300
1545212Prima førsteflyvn. 'Luftpostruten Stavanger - Newcastle/12 Juli 1937/1ste tur.' poststpl. 'Stavanger Lufthavn 12.7.37' og ank.stpl. foran. Flott kart med rute-illustrasjon bak.300PRICE REALIZED400
1546200+209-10+212 1,40kr porto på meget uvanlig bruksbrev til USA maskinstpl. 'Oslo Br.28.6.39' hvor 5ø+50ø er påsatt etterpå og stpl. 'Bureau d'Échange d'Oslo 28VI39' og med linjestpl. 'TRANSPORT PAR AVION EFFECTUE.! Meget sjeldent!400


PRICE REALIZED400
1547212x2Prima 'First flight Northern Route Europa - U.S.A./Via Southampton.' sendt fra 'Fredrikstad Ø. 26VI39'. Ank.stpl. bak. Stark nr. 36, upriset i Stark!400


PRICE REALIZED300
1548US-frank. To prima amerikanske returflyvn. til Fredrikstad, den ene 'First Atlantic Flight Northern Route' (via Southampton), den andre 20.5.39 via Marseille. Begge med flotte illustrasjoner og spesialstpl.300PRICE REALIZED600
1549513+555Prima konv. 'First Flight 22.2.66' med 'Fred.Olsens Flyselskap' (gikk egentlig 21.2. iflg.Thomassen) Oslo-Tromsø-Longyearbyen med 'drop mail' på 'Bjørnøya'/ank.stpl. med bredde/lengdegradstpl. Flyvningen er ikke listet i Stark.500


PRICE REALIZED1100
1550579Scandinavian Airlines 22.1.67 Postflight Norway-Spitsbergn-Norway med lilla 4-kantstpl. 'Bjørnøya met.stasjon' og 'Bjørnøya' breddegradstpl. Denne flyvningen er ikke listet i Stark.300


PRICE REALIZED1080
1551Perm med 63 førsteflyvninger 1935-2001 hvorav 11 stk. før 1940.1200

Go to lots  [1512-1531] [1552-1571]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).