Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [1616-1635] [1656-1675]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PRICE REALIZED100000
L U N S J P A U S E ca. kl. 12.00 - 12.30
SAMLINGER (COLLECTIONS & LOTS).
1636oENORMT PARTI 1855-1945 inkl. tjeneste og portomerker. Over 1200 skillinger inkl.57xNK1, ca.1830 stolpeskrift/plater,farger og vannmerker er 'hulter til bulter', 168 krone Oscar, 70 kroneprov. 41xHaakon 1907, 14x1kr- 1,50kr 1909, store antall Polmerker, ca.18 serier Nordkapp I, 1xLegion- Universitet, kvanta av V-merker opp til 5kr, rikelig med portomerker opp til 10x200ø og P3/10 og 4/12 blandet. Store kvanta av det meste ellers. Kvalitet varierer fra prima til normalkval. og noe blandet. En helt fantastisk katalogverdi. Dette er siste gang vi tilbyr et parti av denne kategori (stammer fra utlandet). Må sees og takseres nøye! 110000


PRICE REALIZED105000
1637oET UTROLIG POSEKARTOTEK fra NK1-91! -meget store kvanta skillinger i gjennomgående bra-prima/PRAKT kvalitet. En bortimot unik kilde til pene og renslige opplatinger og typesett!! samt pene enkeltmerker. Selvsagt finnes det noen i varierende kval. innimellom. Vi nevner 26xNK2,20xNK3/ikke blekede!, over 100xNK5,25xNK6!,ca.180xNK8,150xNK9!!,87xNK15,60xNK16Ia-II nesten alle enringsstpl.,140xNK17 i nyanser (ikke 17b), alle enringsstpl., 113xNK20, 93xNK21!,over 100 5ø blå (NK24/35)/nyanserikt, 28xNK28/mange pene!,15x NK44/mest feilfrie og mest med 1 stpl., 84xNK45, kvanta av grovtg. Ingen 20mm. Dette trenger en med god tid og MÅ SEES! 90000


PRICE REALIZED44500
1638o-BSaml. fra prefrim til 1945 i 2 permer, montert for utstilling inkl. 133 brev og kort via skilling (et par utenlandsbrev) og til 1940-tallet. 14xNK1 inkl. dobbeltfot, spr.plate og oppgrav.hjørne/kvalitetsmangler, 99 skillinger inkl. par, 3str.-4-str., skravert posth./21mm/20mm utbygd med plater og farger, 3x NK44, krone Oscar m/brev til Tyskland, antikva utbygd m/st.vannmerker, videre overkompl. 4 serier kroneprov.( serier *) Må besiktiges og vurderes. 35000


PRICE REALIZED55000
1639o-B-*-**Gammel utstillingssamling 1855-1910, + portomerker, returmerker og litt ekstra. 30xNK1 + 6 brev, en noe smalrandet dobbeltfot og et håndskrevet stedsnavn, øvrige skillinger overkompl. + endel brev, stolpeskr. utbygd med farger, plater og vannmerkestillinger, 1905-07-09 og ellers rikelig med antikva- merker. Totalt 30 brev, for en stor del skillingsbrev. Denne MÅ SEES og vurderes nøye. 35000


PRICE REALIZED39000
1640o-**-*Vesentlig stemplet dublettlager fra NK1-60 i tykk innstikksbok. 540 skillinger og store kvanta skravert posth.og andre stolpeskrift. Kvaliteten svinger meget sterkt fra prima/prakt til feilvare og må besiktiges/vurderes nøye, det bør være mye å hente ved finsortering.30000


PRICE REALIZED40000
1641o-B-**-*Saml. 1830-1872 på A-4 ark med opptegnet montasje og tekst. 24 brev, inkl. 2 ufrankerte til Frankrike, 33 NK1 i varierende kvaliteter/alle med anførte platepos. og 1 brev, 2 par og 2x10str.rist på klipp. Videre 317 skillinger som viser div. stempeltyper, platepos., enheter som NK7 i vertikal 3-str., alt stpl. bortsett fra kompl. typesett av NK17&19 som er ** og NK16 som er */**. Samlingen må besiktiges og kalkuleres. 30000


PRICE REALIZED31000
1642o-**-*Saml. 1855-2014 i DAVO-album m/mange ekstraark. Skilling overkompl./ 70stk. mest i feilfri normalkvalitet, videre overkompl. m/bl.a, 64Y i PR.-LUX, fra 1910 for en stor del både ** og stemplet og med innslag av LUX, noen utgaver dublisert, bl.a. 5xLgion/Univ. og 2xNK272**, en serie med London- overtr. ** signert 'F.C.Moldenhauer.' Den nyere avd. både **/o med innslag av ** enheter opp til 25-bl.(NK402). Både tjeneste og portomerker meget rikholdig/dels både **/o overkompl. Bør sees og takseres nøye! 25000


PRICE REALIZED35000
1643**-*Saml.1856-1980 i Leuchtturm klemlommealbum.Meget fyldig,19 skillinger mest */noen **/NK7 (*),33 stolpeskr.fra skravert posth.-20mm. 14 Antikva-utg. før 1909, NK89,93,94 og fra 1910 så godt som komplett **, NK272 signert F.C.Moldenhauer. Tjenestemerker kompl. med alle de gode lange tjeneste **, 36 portomerker !!- vesentlig ** men 2 stk 15b er *. Det er lagt vekt på god sentrering! - meget bra samling.25000


PRICE REALIZED26000
1644oOverkompl. samling 1855-1945 (-272) inkl. tjenestemerker og noen porto- merker. Gjennomgående pen til PR.-LUX stempling både på de billigere og de dyrere merkene. Pen NK17aY! Noen få 'avvik' fra standarden finnes,- men dette bør absolutt sees! 46 skillinger og videre med ofte 2 av hver utgave. I tillegg noen klipp og enhter i ordinær kvalitet.18000


PRICE REALIZED15750
1645**-o-*Praktisk talt bare ** saml., kompl. ** 1922-2010 + noen få stemplede klassiske og et par *, dog 29 ** fra NK11 til 1898-utgaven. Også en god avd. portomerker fra P2** til 100ø/200ø **, samt tjenestemerker så godt som kompl. inkl. alle de gode lange tjeneste. Et *(*) returmerke 1y, prima. En omfattende samling til videre utbygging i Leuchtturm klemlommealbum.17500


PRICE REALIZED20000
1646o-BSaml. 1855-1970 i gammel album. 7xNK1/alle bredrandet, 49 andre skillinger + 3 brev/prima til PRAKT-kval., videre stort sett kompl./noen utg. litt overkompl. fremt il 1945 inkl. NK272. Meget god samling.17500


PRICE REALIZED15500
1647o-*Samling 1855-2005, så godt som alt stemplet. Skilling overkompl./71 stk, NK1 med sjeldent skipsstpl. 'Nordland' med fotoattest, noe varierende kval. innimellom, rikelig med stolpeskrift/forsøkt utbygd men noen feil innsatte, god avd. grovtg. med 61Y,64Y, 1905-07-09 kompl., videre vesentlig kompl. med NK272 attestert. Endel LUX stpl. i den nyere avdeling.17000


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
1648**-oSaml. 1855-2010 8 Samlerhuspermer, endel ark før 1910 finnes dobbelt opp, likeså 2 serier Løve II **. Samlingen mangler endel stolperskrift og antikva, samt 1905-07-09, men er ellers komplett inkl. tjenestemerker, og fra 1920 er alt ** (+ noen spredte stpl.) NK272 med attest. Også endel før 1910 er ** bl.a. NK21 og 32-34!17000


PRICE REALIZED19000
1649oOverkompl. samling 1855-2002 i 2 Leuchtturm klemlommealbum. Litt var. kvalitet i starten med 6xNK1, senere mest prima med innslag av PRAKT, NK272 m/fotoattest. Endel varianter og papirsorter, tjenestemerker godt utbygd, Lykkebrev m/3 deler, god avd. portomerker, 1 returmerke.15000


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
1650oDublettlager fra Krone Oscar (over 11 serier) frem til moderne. Jevnt besatt med dels store antall fra posthorn antikva til 1980-tallet. I den ene boken finnes et stort antall 4-blokker og endel moderne miniark. Enorm kat.verdi!15000

PRICE REALIZED17600
1651oSTEMPELSAMLING systematisk fra A-Å i 10 mest tykke innstikksbøker, satt opp alfabetisk, vesentlig 1940-90-tallet men større steder også tilbake til 1800-tallet. Større steder oftest representert med avtrykk av mange ulike stempeltyper. Det meste er fra bortimot fullstemplet til PRAKT og LUX! Dette er trolig en av de fineste og mest omfattende samlinger i sitt slag! DENNE MÅ SEES. Det medfølger litt litteratur.15000


PRICE REALIZED15000
1652o-**-*-FDC Saml. 1855-1953 i 2 tykke, gamle permer. Skilling kompl. i alminnelig normalkval., endel stolpeskr./litt utbygd, grovt., 1905-07 m/86II. Fra 1910 er samlingen oppbygd med både en stemplet og en ustemplet serie, en mengde pent stemplede 4-blokker! - samt **/* 4-blokker og større enheter med en hengsel oppe, stpl. og ustpl. par samt en god del FDC fra Nansen II til 1944. Likeså en avd. tjeneste og portomerker. De ** utgjør over HK 33000,-, de * er ikke medregnet. Mye pent! - må sees.15000


PRICE REALIZED13500
1653**Vesentlig ** samling 1863-mest 1986 i Skanfil-album, videre ark til 2012 med litt her og der. NK8*, flere ** før 1910 inkl. bedre, NK69** med attest Aune/'renset forside'. Posthorn 1909/20 med bedre ** som NK104 og 109I! videre bra belagt mest ** m/144 og 149 samt NK272, likeså 9 portomerker og bra avd. tjeneste m/10ø og 40ø offsettr. Noen lommer inneholder mer enn ett merke ! - således f.eks. 4 serier Norwex 1955, 2xkrone Haakon og Olav!15000


PRICE REALIZED14500
1654o-**-*Saml. 1855-1996, dels overkompl. i 2 Leuchtturm klemlommealbum med kassetter. 28 skillinger, skravert posth. og 20mm godt utbygd, 1905-07-09 overkompl., NK272 med attest og ellers kompl., tjeneste kompl., Portomerker til 200ø. Det er lagt stor vekt på pen stempling på rimeligere merker etter 1910 og med en del PRAKT til LUX stempler. 2 returmerker er *og et Lykkebrev med 3 deler er **, ellers er alt stpl.14000


PRICE REALIZED19500
1655**Saml. 1863-2009 i 2 Leuchtturm klemlommealbum med kassetter. 20 stk. før 1909 inkl. flere bedre, 1 stk.NK86 med et mikroskopisk klebespor. Fra 1909 mangler kun NK106 og tjeneste 6b, ellers komplett og med alle miniark, heftepar/hefte-4-blokker (inkl. Julen 1997 m/fosfor) og noen bedre papirtyper som 1200y etc. Også 12 portomerker inkl. 100ø-200ø å betale. NK272 er med fotoattest Aune fra oppdelt halvark. Meget bra samling. 13000


Go to lots  [1616-1635] [1656-1675]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).