Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [1876-1895] [1916-1935]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PORTOBELAGTE SENDINGER (POSTAGE DUE).
1896Brevomslag fra 'Søndre Undal 5.10.1862' til Tvedestrand påskrevet '1 1/2 Lod' og portotall '10'. Lett skjold i n.v.hj., dog uvanlig stempel og påskrift.200

Enter bid  
 

1897Lite helbrev, 'Bco 2 Spd 114S' fra 'Fron 6.4...' (1871) påskrevet 'Avissag' i den tro dette ga portofrihet, satt i porto med '8' med flere streker under!! og påskr. 'Ikke portofrit.' Morsom sak og litt uvanlig.200

Enter bid  
 

1898To ufrankerte konv. Den ene påstpl. blått 'Som uindlöst/aabnet i/Poststyrelsen' og påsatt P12 som straffeporto bak i 'Støt', den andre med rødt. 'Som ubesörget/åpnet i/Poststyret'. Uvanlige!400


Enter bid  
 

1899'Duplikat' 'Meldeseddel fra Bergens postkontors pakkeavdeling' stpl. 'Bergen 15XII27' om to ankomne pakker fra Tyskland som nå er ilagt 'oplagsavgift 6 kr.'- oppgjort med 6-stripe 1kr Haakon (NK110II) som er 'T'-stpl.300

Enter bid  
 

19002/103 kort og et brev med ulike straffeportosatser, et med P2+10 og et med P9yB VARIANT 2! Uvanlig !500

Enter bid  
 

19012+NK73Lot 41 forsendelser (+ 1 ** marginalblokk) med diverse straffeporto. En hel del småpene ting og stort sett alle forskjellige, 7 stk,. er utenladske. Utmerket objekt.3000
Enter bid  
 

19023c x2PAR bak på ufrankert brev sendt fra 'Kirkenær 22XII97' til 'Aasnes 25XII97'. 20ø straffeporto på ufrankert normalbrev.350


Enter bid  
 

1903P5/14 + div.To omadresserte følgebrev ilagt omadresseringsavgift, påsatt portoetiketter. Den ene pakken ble omadressert 2 ganger, første gang ble avgiften betalt kontant, andre gang oppgjort med 2x50ø at betale+40ø å betale portomerker.400

Enter bid  
 

1904P7,P12To brev fra 'Lunder 10III98' og '...21IV99', begge med underkjent påsatt porto som hadde vært brukt tidligere og begge journalført som straffesaker påstpl 'P.S.JNO..' med innfylt saksnr.etc, begge stpl. 'Hønefos' bak. Begge har lette vertikale bretter, dog svært uvanlige !750


Enter bid  
 

1905P8x2+9x12+10x132x1ø+12x4ø+13x10ø=180ø bak på adressekort for SPERREGODS til 'Fustvandet 4VIII20' fra 'Glomfjord.., påsatt portoetikett 'at betale180 øre' som var minimumsporto for sperregods. Et par mangler på et par merker må tolereres, da objektet er meget sjeldent!1000


Enter bid  
 

1906P9x2+12x4+NK99I-II-III2x4ø+4x20ø+2x1ø posthorn som uvanlig kombinasjon for 90ø straffeporto bak på brev fra USA til 'Nesttun 25X 24'. Blått '90'+'T'-stpl. foran.400


Enter bid  
 

1907P14+NK98x2Kombinasjon av 10ø å betale +2x3ø posthorn som samlet straffeporto 16ø på julekort fra USA til 'Tau 18XII26'. Uvanlig sak!350

Enter bid  
 

1908P10+P12x510ø+5x20ø at betale som omadresseringsgebyr bak på adressekort til 'Haukedalen 25 I 25' sendt fra 'Måløy 20 I 25', portoetikett '110' øre.300


Enter bid  
 

1909P10+12x810ø+8-bl.20ø at betale som 1,70kr omadresseringsgebyr bak på følgebrev for oppkravspakke til 'Sogndal i Sogn 3XI23' sendt fra 'Drammen 10 X 23'.300


Enter bid  
 

1910P10x3+153x10ø at betale+40ø å betale bak på rekommandert portofri sak fra 'Hamar 17 IX 24', feilaktig ilagt '70øre' straffeporto i 'Brumunddal 17IX27', porto- frihet attestert 'Johannesen'. Meget uvanlig sak.500


Enter bid  
 

1911P11x50+P10x3Tilsammen kr.7,60 på blankett for uavhentet pakke fra Aarhus 8.5.23 til Stabekk. Dette er liggeavgift for 76 dager. Blanketten var tilbake i 'Aarhus 28.6.23' for forholdsordre, og pakken ble solgt for kr. 17,18 til navngitt person hvilket ble attestert på blanketten og portomerkene avstpl. 'Stabekk 7 VIII 23'. Dette ga 7.85kr i overskudd etter fradrag for liggeavg.+toll og andre utlegg! RARITET!500

Enter bid  
 

1912P12 x2Konv. sendt ufrankert fra Tyskland til Norge, åpnet av tysk krigssensur og straffeportobelagt med 2x20ø i 'Oslo 25XI19', åpnet i 3 sider for utstilling.250


Enter bid  
 

1913P12x122x6-blokker 20ø at betale som straffeporto bak på ufrankert verdibrev fra 'Faksdal 1 IX 23' til 'Salsnes 4 IX 23', påskrevet 'Portofritt' og signert og bekreftet med ovalt 'Herredskassereren Fosnes'. To kleberester fra blankett på forsiden. Feiltaksert '2,40' skulle vært 1,40 iflg. spesialist.400


Enter bid  
 

1914P13x2+16+NK972x4ø+100ø å betale brukt som noe som ville vært korrekt porto sammen med 2ø posthorn =110ø for 3kg. pakke. Følgebrevet angir '1,5kg' fra 'Bessaker 1 II 28' til 'Sandviksberget 1 II 28' Feiltaksert ? - meget uvanlig bruk av portomrk.1000

Enter bid  
 

1915P14x410ø å betale i 4-str. bak på ufrankert konv. til 'Bruhagen' fra 'Kristiansund N 3IX25' påskrevet 'Portofritt' og signert, likevel straffeportobelagt.250


Enter bid  
 

Go to lots  [1876-1895] [1916-1935]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).