Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [2016-2035] [2056-2075]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
SAMLINGER (COLLECTIONS & LOTS).
2036o-BStort sett OVERKOMPL. samling 1840-tallet til 1982 inkl. tjeneste i 3 egen- monterte album. Samlingen starter med 11 prefrim/et til Frankrike, 26xNK1 +2 par og et brev, over 75 skill Oscar +8 brev og en opplating av NK4.70 stk. skill våpen 1863 inkl. typesett +11 brev (et vakkert 23sk til Frankrike med en 8sk m/feil, 2x9 til Tyskl. 44 stk.skill.våpen 1867+15 brev bl.a. til Frankrike, England, Tyskland. 49 skill. posthorn + 8 brev hvorav 2 rek. og et til DK. Videre er samlingen utbygd på samme måte med stempler, enheter, brev etc. Fra PR.- LUX til normalkvalitet i den eldre avd., senere mye vakkert til LUX. Må sees og takseres!60000

Enter bid  
 

2037o-**-*ENORM OPPHOPNING av auksjonsobjekter fra div. mindre auksjoner/ nettauksjoner. Innlevert samlet i 12.time!! Vi hadde ingen muligheter til å dele opp dette,- krever mye tid og velegnet for internettauksjoner! - DETTE MÅ ABSOLUTT SEES OG VURDERES! Alt fra klassisk Norge til bedre ** og varianter og stempler av mange slag. Mye sitter på auksjonskort med tidligere utropspriser. 50000
Enter bid  
 

2038o-**-*KARTONG med enormt sammensurium av 'objekter' fra alle mulige mindre og større auksjoner (tidsnød hindret spesialisert beskrivelse). Her finnes alt mulig fra NK1 i god kvalitet til halvmoderne ** og er andre del av boet i en lot ovenfor til utrop 50 000-! 40000
Enter bid  
 

2039o-**-*Saml. 1855-1983 (album til 2012). 3 Leuchtturm klemlommealbum. Ca,175 skillinger med plater, farger etc. 1863 utg. i tillegg som komplette typesett, skill. posth. m/stående vannmerker og ekstra montasje som typesett, mangler 4 typer i henh.til oppsettet. (innlevert i 12. time/ikke etterkontrollert). Litt varierende kvalitet. Skravert posth. er med ekstramontasjer som kompl. typesett, 21mm med sjeldne vannm. som 38Xy og Yx/attester, 42Iay-IbY, 20mm utbygd med pl./farger, 54IIb/attest og andre gode varianter. Videre stort sett overkompl., etter 1910 vesentlig **. (ikke 272). Avdeling portomerker samt tjeneste m/6b (attestert) og 2 returmerker. Denne MÅ BESIKTIGES OG KALKULERES! 40000


Enter bid  
 

2040o-BOmfattende saml., 1855-2014 i 4 Leuchtturm klemlommealbum. 60 skillinger inkl. 7xNK1/et med spr.plate,noen få brev,videre overkompl./endel plater og farger, mange heftemerker, det meste i god/prima-PRAKT kval., fra 1910 et meget stort antall pene fullstpl. til LUX, i perioder gjelder dette største delen av merkene. Saml. er kompl. med blokker og et stort antall hefter/heftebl./ noen LUX men også noen få **. Tjenestemerker overkompl. i samme stil, det meget sjeldne avbildede retur 1x er (*) m/liten tynnhet. DETTE MÅ SEES! 30000

Enter bid  
 

2041o-BLangt overkompl. samling 1855-2012 i 2 Leuchtturmalbum med tillegg av egenmonterte ark. Ca. 140 skillinger, plater, nyanser og skill. posthorn utbygd med vannmerkestillinger, store antall skravert posthorn og andre stolpeskrift. også tildels utbygd med vannmerkestillinger og 8xNK35, 8 serier krone Oscar med vannm.stillinger og taggevarianter, opplating av NK48II, også senere er flere utg. utbygd med vannm.stillinger, meget bra avd. heftemerker, NK272, bra avd. porto&tjeneste og 2 fine returmerker. Det finnes en hel del merker i meget fin til LUX kvalitet, også noen uvanlige papirsorter og 4-bl. julemerket 1997 med 2 stemplede 4-blokker hvorav den ene med antikvanr !!! Må sees! Det medfølger 15 uttalelser/attester. 27500

Enter bid  
 

2042oLAGERBOK fra 1855-1920. Ca.105 skillinger, meget rikholdig med stolpe- skrift og grovtaggede/dels store antall, over 70 stk.1905-07-09. Partiet inneholder en lang rekke sammenhengende enheter hvorav flere uvanligere, samt en dobbeltfot med gode marger men noe uklart stpl. Dette krever noe tid! - en mengde kurant og pent, men også en del gjennomsnitt men stort sett uten andre mangler. MÅ SEES! 25000

Enter bid  
 

2043**-*-(*)Saml. 1856-1974 i 2 album. Over 70 merker før 1910, noen ** inkl. bedre merker, endel * og noen (*). Fra 1910 er samlingen komplett **, NK272 med attest. Tjenestemrk. er kompl. inkl. de dyre 1933, portomerker meget godt besatt med P2 og å betale til 200ø inkl. P15b **.20000

Enter bid  
 

2044o-**-*Samling 1855-2018 i 9 bind. Skilling overkompl,/58 stk. inkl.6xNK1. Fra normalkval.til PRAKT, men også noen m/småfeil. Stolpeskr.godt utbygd med plater og farger/noen feil innsatt men også PR.LUX somn 51IIb. Videre overkompl. samling med endel nyanser, NK272 bensinpåvirket. Den nyere avd.er utbygd med hefter hvorav endel er **, ellers er alt stemplet og endel Vestfold-stempler inkl. mye LUX i den nyere avd. Lykkebrev både 3-delt ** og 2-delt+løse stpl., Minneblokker fra nr.1, porto og tjeneste nesten kompl./noen få * inkl.3 returmerker/ett **. Det medfølger et ekstra/tomt album for typer. 20000

Enter bid  
 

2045o-**-*Mest stemplet samling 1855-1991 i Leuchtturm klemlommealbum. Noen nyere ** og en London overtrykksserie pent *. Skilling overkompl.(25), Skravert posth.-21mm-20mm noe utbygd, grovtg. kompl., 1905-1907, NK94, fra 1910 så godt som kompl. inkl NK272, god avd. tjeneste (nyere **) og porto- merker samt 2 stpl. returmerker. En hel del pene/PR.-LUX stpl.! Bør sees.17500

Enter bid  
 

2046oSaml. 1855-1997 i Leuchtturm klemlommealbum. I hovednr. er samlingen overkompl. utenom 272. Likeså tjeneste og de fleste portomerker og 1 retur- merke. Samlingen inneholder et UVANLIG STORT ANTALL PR.-LUX stpl. og i enkelte avdelinger er bortimot alt i denne kvaliteten. MÅ SEES! 17500

Enter bid  
 

2047**-*-(*)Saml. 1856-2008. Fra skilling Oscar stort sett kompl. med 1 av de fleste hovednr. men frem til 1893 * og dels (*) og fra 1893 til 1920-tallet mest *. Av bedre * nevnes 16Ib, 28, 110I m/attest og alle 1906-07-09. Deretter ** inkl. NK272 og alle nyere miniark, blokker fra hefter etc. Likeså tjeneste kompl., noen * i starten, videre dels spesialisert. Bra avd. portomerker og 2 returmerker */**. 15000

Enter bid  
 

2048o-*Saml. 1855-2015 i 3 album, kompl. i hovednr.+ noe tillegg, stort sett alt stemplet/en serie Londonovertrykk er *. Mest prima til LUX kvalitet, flott NK7 dog med en tynnhet. Vakkert NK1 og ellers finnes en lang rekke vakre til LUX stempler. Denne må sees og takseres nøye! 15000

Enter bid  
 

2049**-oSaml. 1855-2010 8 Samlerhuspermer, endel ark før 1910 finnes dobbelt opp, likeså 2 serier Løve II **. Samlingen mangler endel stolpeskrift og antikva, samt 1905-07-09, men er ellers komplett inkl. tjenestemerker, og fra 1920 er alt ** (+ noen spredte stpl.) NK272 med attest. Også endel før 1910 er ** bl.a. NK21 og 32-34!13000

Enter bid  
 

2050o-**-*Bortimot kompl. samling 1855-2019 montert etter helt andre prinsipper enn katalognumre - DETTE MÅ SEES! Frem til ca, 1920 er nesten alt stpl., dog er NK87II og 94 ** og velsentrerte! - et par andre i samme periode *. Fra 1928 er alt **, mangler kun noen få merker 1969/70. Samlingen inneholder ingen tjeneste og portomerker. Gjennomgående god/prima kvalitet. 12000

Enter bid  
 

2051o-**-*Saml. 1855-2005 i 2 Leuchtturmalbum, så godt som komplett, bortimot alt stemplet. Vesentlig feilfrie til PR.-LUX, NK272 attestert F.C.Moldenhauer. To returmerker er *-**. Liten avd. portomerker samt tjeneste. I perioden 1978-90 er stort sett alt PR.-LUX 'Tjodalyng' og 1990-2005 LUX 'Oslo.11000

Enter bid  
 

2052oSamling 1885-2011 i 2 Leuchtturm klemlommealbum, mangler noen skilliger og deretter vesentlig noen i den helt nyeste avdelingen, ellers stort sett kompl. og med endel ekstra pl./farger både i skilling og stolpe- skriftsektoren. I den nyere avdelingen finnes endel ekstra papisorter som 1223-24y,1226y i BB-par, FH100 y som ** hefter + 4 løse stpl.merker, Bjørnson-Undsetblokken brukt på rek.brev med tilleggsfrank., miniark og endel LUX-stpl., likeså tjeneste og portomerker. Renslig og pen saml.10000

Enter bid  
 

2053**-*Saml. 1863-1979 i Leuchtturm klemlommealbum. Noen ganske få * mest før 1900 og 2 returmerker *-(*), ellers er alt postfriskt. 27 stk.** før 1910, deretter mangler kun NK109,183 og 272. Tjenestemerkene inneholder alle de gode lange tjeneste. 10000

Enter bid  
 

2054o-**Saml. 1855-2011 i 2 Leuchtturm klemlommealbum, fra 1910 overkompl. da endel lommer er fylt med både ** og stpl. merker! NK272 med attest. 16 skillinger, prima til litt varierende, NK10 og 21 både **/o. Krone Oscar **, ellers spinkelt før 1910. Flere bedre ** posthorn og det meste fra 1930-tallet **, men også noen stpl. i tillegg. , eller bare som stpl. (Nordk.I/II).10000

Enter bid  
 

2055oSaml. 1855-1988 i Leuchtturm klemlommealbum, dels overkompl. med 30 skillinger og stolpeskrift noe utbygd. m/plater og farger bl.a. 51IIb. Videre stort sett kompl. inkl alle de dyrere utgaver og NK272. Også en avd. tjeneste og portomerker til 200ø. 1 * returmerke. Mest feilfri normal- kvalitet i den eldre avd./noen PR.-LUX finnes, i den nyere avd. finnes endel vakre til PR.-LUX stempler.10000

Enter bid  
 

Go to lots  [2016-2035] [2056-2075]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).