Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [592-611] [632-651]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PRICE REALIZED1600
LØRDAG 27. OKTOBER Kl. 09.30
HELPOST (POSTAL STATIONERY CARDS&COVERS).
612**Essay. 'Tre Skilling', i rødoransje farge, pen liten konvolutt. Sjelden! 1000


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
613oBk.30III med det SJELDNE 'Svelvig' type 1b, litt svakt men årstallet i stemplet viser tydelig '1' i antikva stil. (9 pkt). 750


PRICE REALIZED500
614oBk.50 blekkrysset og HÅNDSKR. 'Lom 3/7 1899' i en kort periode hvor man avventet nytt stempel. Kortet er skrevet på 'Loms poståbn.3/7 1899'. 300


PRICE REALIZED190
615oTjenestebrevk. Tb.22 sendt rekommandert, oppfrankert med 10ø+20ø, returnert av posten da adressaten 'Reiser ute' ifølge postbudets notat. 200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
616**-oAerogram. Systematisk samling 28 ubrukte og 13 brukte fra første utgave 1948 til 1982. Noen undertyper, et par av de brukte er FFC. 750

PRICE REALIZED1900
617oMilitært tjenestebrevk. Sort mønstringskort HÅNDSKR. 'Fenstad 25.3.85'. 200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
618Saml.&lots. Ca. 120 nyere helsakskort fra postverket med diverse motiver, 1990-tallet til ca. år 2000. Prima lot med kun lett dublisering. 500

PRICE REALIZED500
619oLot 39 brevkort, de fleste sendt til Tyskland, de fleste er stolpeskrift, 3 stk. er Bk 73 (Aune 300,-). 1 stk. Bk 51 sendt til GIBRALTAR! 1 m/skipsstpl. 500

PRICE REALIZED450
620oLot 20 brevkort med tilleggsfrankatur, fra stolpeskrift til 1920-tallet. Vi noterte BK77 oppfrankert med NK100 til Tyskland 1921. Dette er ikke pris-satt i Aune og et 3ø oppfrankert med NK48I x4 1888. 500

PRICE REALIZED270
621Samling 112 div. helsaker i FDC-album, 1880-tallet til 1987, -besiktige! 300

PRICE REALIZED300
622oLot 18 brevkort, 3 postkort samt 12 minneblokker etc., 1881 til moderne. Noen pene Vestlandsstpl., uvanlig torings 'Turtegrø' 1917. 300

PRICE REALIZED600
PREFRIM (PRESTAMP COVERS)
623Pent lite helbrev fra 'Ulfsten 18/4' (hånskrevet bak) samt blått 'Aalesund 19.4.1852'/transitstpl. sendt til Arendal. 200


PRICE REALIZED650
624Prima lite betalt brev fra 'Ulfst.3/4' (håndskr.bak), transitstpl. 'Aalesund 6.4 1850' og transitstpl. 'Trondhjem 9.4.1950' foran, sendt til 'Sælbo.' 250


PRICE REALIZED405
625Brevig. To pene portofri sak med henh.vis sort og blått stempel 1850. 450


PRICE REALIZED550
626Sort 'Brevig 17.9.1850' på prima portofri sak. 400


PRICE REALIZED360
627Sort 'Brevig 28.9.1850'/litt svakt avtrykk. Brevet er skrevet i Kragerø 28.9. og HÅNDSKREVET 'Kragerø pr.Damp'. Posthistorisk interessant brev! 400


PRICE REALIZED350
628Blått 'Brevig 24.10.1853' på betalt helbrev til Christiania med HÅNDSKR. 'Brevig 25' og ankomststpl. bak. 200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
629BLÅTT 8-KANTET 'Christiania 14.6.185(0)' på vakkert helbrev til SVERIGE. Kun 3 utenlandsbrev er registrert med dette stempel og ingen til Sverige. Brevet er antagelig tolket som innenlands, men Eda Glasbruk lå i Sverige! 10000


PRICE REALIZED2750
630Rødt 'Christiania 20.6.1845' bak på vakkert helbrev til Sverige, påskrevet 'Recommenderas'. 1000


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
631Blått 'Christiania 4.10.1848'/meget fint avtrykk på helbrev til DANMARK. 400


Go to lots  [592-611] [632-651]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).