Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [837-856] [877-896]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
PRICE REALIZED7250
Brevlots og partier.
857Samling mest brev, endel postkort fra 'Søndre Bergenshus' fra L-Å flott montert i 12 tykke ringbind. Totalt over 930 stk. hvorav nærmere 90 er sort/hvitt postkort. Noen tidlige fargekort finnes, men hovedtyngden er på brev med ulike stempler/frankaturer, vesentlig 1890-tallet til moderne. Vi noterte uvanligere som 'Spjotøy','Skjersvik','Nå' og hjelpestpl. 'Ytre Arna'. Samlingen må sees og vurderes av lokalsamler. 4000

PRICE REALIZED2500
858ESKE med noe over 2100 enheter, for det meste brev etter 1945, mye sendt til Tyskl. Bedre ting/rek. innimellom/vi så Norwex 1955 og en samling 171 forskjellige offisielle messekort fra postverket. Det medfølger også endel nyere **/o miniark og frimerker. Vi observerte også flere Bjørnson-Undsetbl. 2500

PRICE REALIZED2250
859SKOESKE med ca. 475 brev, helsaker etc. Variert lot med endel morsomt, noen litt bedre FDC notert, mest etter 1945, men helsakene går tilbake til 3 skilling,-noe i blandet kvalitet. Må besiktiges. 2500

PRICE REALIZED3500
860Lot 89 brev 1851-1940-tallet, mye sendt til Tyskland men også 9 norske skillingsbrev. 2 FDC Legion m/konv.skader, 1 prima FDC Universitet, noen uvanligere frankaturer, noen i litt blandet kvalitet. 2000

PRICE REALIZED5250
861SKOESKE med ca. 500 brev fra prefrim til 1945. Varierende kvalitet, men både prima/PRAKT og noen uvanligere,-inkl. 76 FDC hvorav endel er med bedre krigsmerker inkl. 4-blokker. Må besiktiges! 2000

PRICE REALIZED2800
862FDC-album med 100 pene brev/kort 1870-åra til 1950. Variert og fin lot med mest fine stempler. Bør sees! 1500

PRICE REALIZED1500
863Ca. 170/75 brev og kort med posthornsutgavene 1910/20 i 2 FDC-album. Endel rek./banco innimellom. Meget variert lot med for perioden renslig og pent material,-rik stempelflora. 1500

PRICE REALIZED4250
864Lot ca.138 stedskort, en del i gammelt format, endel i storformat inkl. endel sort/hvitt. Noen bedre kort fra Nordland observert. 1500

PRICE REALIZED9000
865Lot 28 brev mest med stolpeskrift samt 10 inkassasjons-postanvisninger 1928-39. 4 gode bancobrev, 2 med konv.skader/2 relativt sjeldne/det ene bør være akseptabelt. Brevene har ikke-postale arkivpåtegninger i v.side. 1500

UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL DECEMBER 6.
866Album med 65 brev, flere fra Sverige og Holland til Norge 1860-tallet, et med 2xNK24 og noen andre stolpeskr., tidlig sensur, KPH og diverse. 1500

PRICE REALIZED13500
867To esker med anslagsvis 1500/2000 norske følgebrev fra 1960-tallet. Helt usortert, buntet i 'originalbunter'. 1500

PRICE REALIZED1750
8684 nye FDC-permer med kassetter + 1 brevalbum fylt med allehånde brev og kort fra eldre til nyere, endel utland i et par av albumene. Endel rek.brev og 2 meget bra, gamle postkort observert. Må sees og vurderes. 1250

PRICE REALIZED2200
869Tykk perm fylt av brev og noen kort fra klassisk til moderne, noen uten-landske ting innimellom. Dette må besiktiges! 1200

PRICE REALIZED1950
870Album med 104 brev ca.1939/45 inkl. flere rek., alle til Dahls Bryggeri i Trondheim. Fin kvalitet både på stempler og konvolutter, observert opp til sjeldenhetsgrad 7 på stempler. 1200

PRICE REALIZED1000
8713 album (1 meget tykk m/kassett) med allehånde brev og kort fra Norge, endel Finland og noen andre land,-eldre og nyere, må besiktiges! 1000

PRICE REALIZED2100
872Lot ca.75 brev med NK4 og 8. Brevene sitter for det meste fast i hverandre via lakkseglene! -noe kan muligens reddes med kunnskap om saken, men merkene er stort sett i orden og noen med PRAKT-stpl. Vurdert som klipp. 1000

PRICE REALIZED900
873Lot 67 brev og FDC etc. i tverrformatalbum, fra NK4 til 1970-tallet. Noen mellomdyre FDC inkl. Norwex, 4 skill.brev, noen førsteflyvn./1x1937 etc. 1000

PRICE REALIZED1100
874FDC-album med 89 mest brev (1 DE-NO-FIL-blokk) 1943-96. Meget renslig og fin lot med pene brev og pene stempler. Må sees! 750

PRICE REALIZED700
875Perm med 78 brev 1854-1940-tallet (2-3 senere). Endel stolpeskrift med endel i noe redusert kval. Endel pene bancobrev 750

PRICE REALIZED950
876Ca. 255 brev med KRONET POSTHORN-stpl. Endel dublisering men likevel stort antall ulike stempler, størstedelen er uadressert. Frankaturene er vesentlig fra slutten av 1970-tallet. 750

Go to lots  [837-856] [877-896]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).