Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [893-912] [933-952]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
Returmerker.
913*1y. Som ubesörget, rosalilla. Uvanlig fint merke med 1 lett hengsel.(1600)600


PRICE REALIZED660
914*do. Uvanlig velsentrert og pent merke, originalgummi med hengslerest.(1600)600


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
915*do. Normal sentrering, feilfritt, hengslerester.(1600)400


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
916(*)Prima merke med overtrykk 'SPECIMEN'. Attest som feilaktig sier 1a!(LIEB)1000


PRICE REALIZED3750
917**2xv1. Som uindlöst, mørk grønn. UTAGGET, prima.(8800)3500


PRICE REALIZED1500
9182x v1VARIANT utagget, mørk grønn. LUX utseende, rift/skade i den brede øvre marg mot høyre hjørne er utbedret.(6600)1000


PRICE REALIZED1200
919**do. Et utrolig flott eksemplar,- bedre kan dette merket knapt bli!(LIEB)1000


PRICE REALIZED2700
920**2y-yv1. VARIANT 'Som ubesörget' i vertikalt par med normalmerke med hjørnemarg. Begge merker prima postfriske, taggingen har sluppet mellom nedre merke og margen nede, ellers full sammenheng.(7600+)3000


PRICE REALIZED450
921**2y. Som uindlöst, blågrønn. Som vanlig skjevt ellers prima.(1800)500


PRICE REALIZED315
922*do. Uvanlig bra sentert for utgaven, ørliten kleberest.(900)350


PRICE REALIZED500
FRIMERKEHEFTER AUTOMATHEFTER (BOOKLETS).
923**FH 100x v1. Juleheftet 1997, merkene trykt på omslagssiden, hvitaktig luminescens, litt mattere enn 100y. Da gummieringen sitter på omslaget og ikke på merkene, ble det gitt ordre fra posten om at disse skulle trekkes tilbake og sendes inn. I et parti på 10 000 hefter fant vi 800stk 100y og ingen 100x v1. Prissettingen i NK speiler ikke dette forholdet!500


PRICE REALIZED3600
924**Samling 1980-2010 i hovednr. komplett. De hefter som forekommer med perforert og uperforert marg finnes komplett med nr. I tillegg finnes endel dyrere varianter som FH84Ay-By,86Ay-By, 87IIB, 100y/Julen 1997 med fosfor, 100Kn1, 126y. Nominalverdi utenom de nevnte variantene er....(10479)4000

PRICE REALIZED2700
925**Parti hefter 1980-90-tallet i eske. En god del i bunter på '10', noen i litt mindre antall.(Nom.10185)3000

PRICE REALIZED1600
926**Samling hefter mest 1995-2009 i Visir-perm, minimal dublisering.(Nom.5272)1500

PRICE REALIZED1300
927**Samling ca.218 hefter fra 1977-2001 i spesialperm, 2-4 av hver.(Nom. 5590)1200

UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
928**Samling hefter fra 1978-1997 i album, stort sett bare ulike hefter.(Nom. 3367)1000

UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
929**Liten lot hefter 1978-80-tallet. Noen få i pakninger.(Nom. 1680)500

PRICE REALIZED1000
L Ø R D A G 19. O K T O B E R Kl. 09.30
HELPOST (POSTAL STATIONERY ITEMS).
930oBk.2I. 3skilling, pent brukt lokalt, stpl. 'Chra Byp.3.4.75'.200


PRICE REALIZED2700
931oBk.12 brukt som TRYKKSAK! fra 'Bergen 19V82' til Tyskland og ank.stpl. 'Mannheim b 1 24/5 82..'. Prima. Denne har vi ikke tidligere sett,- tilsvarende trykksak med 5ø frank. koster i NK 2400,-!800


PRICE REALIZED750
932oBk.15. Sjeldent 10ø dobbeltkort i fin kvalitet sendt fra 'Christiania 18VII82' til Tyskland, ank.stpl.750


Go to lots  [893-912] [933-952]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).