Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [903-922] [943-962]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
FRIMERKEHEFTER AUTOMATHEFTER (BOOKLETS).
923**FH 100x v1. Juleheftet 1997, merkene trykt på omslagssiden, hvitaktig luminescens, litt mattere enn 100y. Da gummieringen sitter på omslaget og ikke på merkene, ble det gitt ordre fra posten om at disse skulle trekkes tilbake og sendes inn. I et parti på 10 000 hefter fant vi 800stk 100y og ingen 100x v1. Prissettingen i NK speiler ikke dette forholdet!500

Enter bid  
 

924**Samling 1980-2010 i hovednr. komplett. De hefter som forekommer med perforert og uperforert marg finnes komplett med nr. I tillegg finnes endel dyrere varianter som FH84Ay-By,86Ay-By, 87IIB, 100y/Julen 1997 med fosfor, 100Kn1, 126y. Nominalverdi utenom de nevnte variantene er....(10479)4000
Enter bid  
 

925**Parti hefter 1980-90-tallet i eske. En god del i bunter på '10', noen i litt mindre antall.(Nom.10185)3000
Enter bid  
 

926**Samling hefter mest 1995-2009 i Visir-perm, minimal dublisering.(Nom.5272)1500
Enter bid  
 

927**Samling ca.218 hefter fra 1977-2001 i spesialperm, 2-4 av hver.(Nom. 5590)1200
Enter bid  
 

928**Samling hefter fra 1978-1997 i album, stort sett bare ulike hefter.(Nom. 3367)1000
Enter bid  
 

929**Liten lot hefter 1978-80-tallet. Noen få i pakninger.(Nom. 1680)500
Enter bid  
 

L Ø R D A G 19. O K T O B E R Kl. 09.30
HELPOST (POSTAL STATIONERY ITEMS).
930oBk.2I. 3skilling, pent brukt lokalt, stpl. 'Chra Byp.3.4.75'.200

Enter bid  
 

931oBk.12 brukt som TRYKKSAK! fra 'Bergen 19V82' til Tyskland og ank.stpl. 'Mannheim b 1 24/5 82..'. Prima. Denne har vi ikke tidligere sett,- tilsvarende trykksak med 5ø frank. koster i NK 2400,-!800

Enter bid  
 

932oBk.15. Sjeldent 10ø dobbeltkort i fin kvalitet sendt fra 'Christiania 18VII82' til Tyskland, ank.stpl.750

Enter bid  
 

933oBk.31 sendt til BRASIL! fra 'Nordbanernes Postexp. 19VII88', to ulike ank.stpl. fra 'Rio-de-Janeiro 16 Ago 88' foran. Kortet er ilagt straffeporto da portoen til oversjøiske land var 15ø for brevkort på denne tiden. Trolig 'unikat.'500

Enter bid  
 

934oBk.39Is. Prima returkort, PRAKT 'Pössneck 28.10.97' i Thüringen, tilbake til 'Fredrikstad 31X97'.300

Enter bid  
 

935**Bk.75,79. 25ø dobbeltkort og 30ø rød, prima.(800)250

Enter bid  
 

936oBk.79. Det sjeldne 30ø rød posthorn sendt til Tyskland fra 'Nordlands Postexp C 17IV25' ('D/S Vesteraalen'). Meget kort brukstid.700

Enter bid  
 

937**Bk.80. 30+30ø rød, det meget sjeldne dobbeltkortet i prima kvalitet.(1500)500

Enter bid  
 

938oBk.95, prima 'Stiklestad 8.8.41', type 1, meget uvanlig stempel. 9.pkt.400

Enter bid  
 

939oMilitært Tjenestebrevkort (blått), dobbeltkort brukt begge veier fra 'Christiania 7 X 84' og returnert fra 'Brandbo 13.10.1884'. Uvanlig god kval!300


Enter bid  
 

940**-oAerogram. Systematisk samling 28 ubrukte og 13 brukte fra første utgave 1948 til 1982. Noen undertyper, et par av de brukte er FFC.600
Enter bid  
 

Saml.&lots.
941o-**-*OMFATTENDE SAMLING helpost fra starten frem til 2014 i 7 bind. Samlet både ubrukt og brukt, endel varianter, mange undertyper/farger, dobbeltkort/noen brukt begge veier, endel oppfrankeringer, tidlige aero- gram, tjenestebrevk. etc. Et solid grunnlag for utvidelse! Bør sees. Oppgitt kat.verdi etter Aunes priskatalog 1997 kr. 54000,-6000
Enter bid  
 

942**-oCa.215 brevkort/kortbrev ca. 1890-1940, dublisert, bl.a. 29xBk37I-II-III og 39 mest brukte, likeså flere bedre ** lett dublisert;- Bk45,56,58, Bk.54 brukt, 62,73 både brukt og ** (2),74, 86 oppfrankert og brukt begge veier! og andre.1300
Enter bid  
 

Go to lots  [903-922] [943-962]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).