Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    PRICELIST    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Prices realized (.pdf)
 


Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [949-968] [989-1008]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
FRIMERKELØSE BREV (STAMPLESS COVERS)
969Luksus-helbrev fra Christiania 1782 påskr. 'K.T' (Kongelig Tieneste) til Kragerø.400


PRICE REALIZED1000
970Helbrev fra Trondheim 1783! (meget tidlig) til FRANKRIKE, betalt til Hamburg, fransk portopåskr. Dette er siste året man anvendte den franske skrivemåten 'Hambourg', her anvendt som transitstempel.1000


PRICE REALIZED14000
971Banco brevomslag fra Skien til København påskrevet 'Herudi 35RSD - Lotteriet vedkommende'. Kartering '10' - '20' (lybske skilling). Sjeldent.3000


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
972Vakkert lokalt helbrev fra Bergen 1797.300


PRICE REALIZED180
973Helbrev fra 'Skieberg' 1799 til Onsø påskr. 'AmbudsSag,'200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
974Vakkert helbrev fra Fredrikstad 1799 til Frederiksværn vedrørende frakt fra Aalborg, påskr. 'Fragten betalt' og taksering m/signaturer.400


PRICE REALIZED350
975Vakkert helbrev fra Porsgrund 1811 til Brevig, påskr. 'K.T', kartering '6-'250


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
976Bankobrev/følgebrev datert 'Moss Postcontoir 19.11.1813' sendt til 'Friedrichsværn Søe Post Expeditions Contoir', påskrevet 'Heri indlagt et brev med 200 RD, DC følger en Paque fra Riisøer med udskrift til General Post Directionen i Kiøbenhavn.' Sjelden sak! 1000


PRICE REALIZED250
977Lite helbrev fra Brulandsgaard 32.Dec.1813 påskr. 'Kongelig Tieneste'.250


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
978Meget pent helbrev fra Christiania til Frankrike 1819 påskr. 'franco Hamburg.'Linjestpl. 'SUEDE' og 'T.T.R.4' og 'HAMBOURG' samt 4-kantstpl. 'ALLEMAGNE PAR GIVET' og portopåskr. Tidlig og meget vakkert brev.500


PRICE REALIZED350
979Pent helbrev fra Drammen 1824 til FRANKRIKE påskr. 'Fr. Hambourg' og fransk delporto. Tolinjers 'Danemarck Par Hambourg' og 'T.T.R.4' samt 'Allemagne par Givet'. Relativt tidlig for slike brev.350


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
980Meget pent helbrev fra Christiania 1828 til Frankrike, linjestpl. 'SUEDE' og 'T.T.R .4' samt portopåskr. og 'franco Hambourg', bak tysk + fransk stpl.350


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
981Prima helbrev mellom 1 og 1 1/2 lod sendt fra Trondheim 1829 til Røros, kartert '19-12'. Full analyse av den betalte porto medfølger.300


PRICE REALIZED385
982Meget vakkert helbrev sendt fra Christiania 1829 til Røraas, påskrevet 'Anbefales' (=rekommandert) og dermed kontant betalt. Meget tidlig rek!300


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
983Meget pent helbrev fra Trondheim 1829 til Frankrike, 'DANEMARCK/PAR HAMBOURG' og 'T.T.R.4' samt rødt halvisirkelstpl. 'Allemagne P.Givet.400


PRICE REALIZED500
984Meget pent helbrev fra Porsgrunn! til Frankrike 1831, 'franco Hamburg', linje- stpl. 'DANEMARCK PAR HAMBOURG' og 'T.T.R.4' samt rødt halvsirkelstpl 'Allemagne par Givet' og portopåtegn.Meget uvanlig avsendersted for slike brev.500


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
985Meget pent helbrev fra Christiania til Frankrike 1833 påskr.'over Helsingborg', transitstpl. 'Strömstad 2.4', linjestpl. 'HAMBURG 9.APR.' og rødt 'C.P.R.3' samt rødt 4-kantstpl. 'PRUSSE PAR GIVET' samt ank.stpl. bak.400


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
986Vakkert helbrev fra Tønsberg 1844, påskr. 'K.T' og '10 Spd.' sendt lokalt til Fattigkommisjonen i Tønsberg.250


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
987Meget pent brevomslag HÅNDSKR. 'Aasgaardstr. 4/11 52' til Horten.200


UNSOLD - FOR SALE AT ESTIMATE + 20 % COMMISSION + POSTAGE TILL NOVEMBER 24.
988Meget vakkert helbrev HÅNDSKREVET 'Aasgaardstrand 15/1 53'. Angitt å være siste kjente dato for håndskrevet.300


Go to lots  [949-968] [989-1008]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).