Engers Frimerker
  your partner in buying and selling
  HOME    STAMP AUCTIONS    HOW TO BUY & SELL    AGENDA    EXPERT INFO    ABOUT US    CONTACT US

Get lot  

Browse cat.

Info/viewing

Bidding


Catalogue text (.pdf)

Bid list
No bids

 

 
Go to lots  [979-998] [1019-1038]

Lot no.DescriptionCat. valueEstimate
Returmerker.
999**Retur 1y. 'Som ubesörget' rosalilla. Prima merke.(3400)1000

Enter bid  
 

1000*do. Normal sentrering, feilfritt, hengslerester.(1600)300

Enter bid  
 

1001(*)Prima merke med overtrykk 'SPECIMEN'. Attest som feilaktig sier 1a!(LIEB)800

Enter bid  
 

1002*1y,2y,2yv1. 3 feilfrie returmerker inkl. varianten 'som ubesörget' blågrønn. Alle med god tagging, normal sentrering for utgaven.(5400)1300

Enter bid  
 

1003**Retur 2y. 'Som uindlöst,' blågrønn. 1 minimalt kort tg.spiss.(1800)400

Enter bid  
 

1004**do. Prima merke med full arkmarg. God sentrering for dette merket!(1800)500

Enter bid  
 

1005**-*do. Vertikalt PAR med venstre arkmarg, nedre merke **. 2 attester.(2700)700

Enter bid  
 

1006*do. Uvanlig velsentrert og feilfritt, litt tungt hengslet.(GI BUD)0

Enter bid  
 

1007*do. Uvanlig velsentrert, prima merke.(900)300

Enter bid  
 

1008**-*(*)2y-2yv1.'Som uindlöst' i vertikalt hjørnemarg.-par med 'Som ubesörget'. Varianten er **. Prima objekt.(6700)2200

Enter bid  
 

FRIMERKEHEFTER AUTOMATHEFTER (BOOKLETS).
1009**FH 100B. Juleheftet 1997 på forsforpapir, prima.(1300)400

Enter bid  
 

1010**Samling hefter fra 1978-1997 i album, stort sett bare ulike hefter.(Nom. 3367)800
Enter bid  
 

1011**Lot 8 vesentlig heftesårssett 1995-2004 samt 2 eldre sett.(Nom 2027)600
Enter bid  
 

1012**Liten lot hefter 1978-80-tallet. Noen få i pakninger.(Nom. 1680)400
Enter bid  
 

HELPOST (POSTAL STATIONERY ITEMS).
1013oBk.7 prima, sendt fra Onsum 22/7 81' HÅNDSKREVET 'Kors 22/7 81'.200

Enter bid  
 

1014oBk.18. Prima HÅNDSKREVET 'Øie 12/8 84'. Sjeldent!300

Enter bid  
 

1015oBk.24. 5 kort med variant 1,2,7/den siste med lite hj.gnag., pent stpl. samt 11 ubrukte med anførte varianter.500
Enter bid  
 

1016oBk.30 fra 'Christiania' 1888 til Danmark påsatt grønn informasjonsblankett 'Nærværende Brev vilde være blevet udbragt tidligere, naar Adressatens Bopæl havde været angivet.'300

Enter bid  
 

1017oBk.32 oppfrankert med NK65x2+67 sendt til FINLAND fra 'Christiania 4V98' Flott finsk ankomststpl. på forsiden.300

Enter bid  
 

1018oBk.39Is. Prima returkort, PRAKT 'Pössneck 28.10.97' i Thüringen, tilbake til 'Fredrikstad 31X97'.200

Enter bid  
 

Go to lots  [979-998] [1019-1038]
 
Please read instructions on how to buy & sell before placing a bid
The auction is public. The prices in the right hand column are starting prices but not limits. Some lots may have limits near the starting prices.
Bids below 90% of these prices are not accepted.
Read more
International stamp auctions since 1977
Member of: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norwegian dealers' assocation (NFHF) and Philatelic traders' society (PTS).