Engers Frimerker
  din partner ved kjøp og salg
  HJEM    FRIMERKEAUKSJONER    HVORDAN KJØPE & SELGE    ÅRSPLAN    PRISLISTE    ATTESTASJONER    OM OSS    KONTAKT OSS

Hent obj  

Les katalogen

Info/visning

Budgivning


Katalogtekst (.pdf)

Resultatliste (.pdf)
 


Budliste
Ingen bud

 

 
Gå til obj.  [1538-1557] [1578-1597]

Obj. nr.BeskrivelseKat. verdiUtrop
RESULTAT2600
1558oTROMS. 27 ulike enringsstpl. Mange uvanlige stempler inkl. PRAKT. 1200


RESULTAT2600
1559oFINNMARK. 33 ulike enringsstpl. (2 like 'Alten') Mange uvanlige stempler, noen få med småfeil, men også PRAKT innimellom. 1500


RESULTAT6500
ROTEKASSER.
1560o-*-**ROTELOT Norge-Sverige-Island-Finland, litt DK. Endel klassisk Norge/noe bør vaskes, PR.-LUX finnes,-vi så et NK13b (*)/velsentrert! Store antall merker i utv.hefter, på gamle ark etc. Kvaliteten svinger fra PRAKT til def. Dette må sees og vurderes av kjøper. Enorm katalogverdi. 3000

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1561**-o-ETB-* etc KARTONG med TYSKLAND, 22 enheter. Pen samling Berlin, vesentlig stpl., div. årbøker, permer div.album, en Schaubek-album D.Reich etc. Må sees. Oppgitt katalogverdi etter Michel er EURO 5823,- 2500

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1562o-div.STOR KARTONG med 12-13 div. innstikksbøker/permer og en mengde esker/poser etc. Vi noterte en eske med ca. 120 gamle originalbunter fra England 1881/92 (mest SG179/73? og 201) samt en innst.bok med en systematisk samling danske PERFINS og noe eldre China. Besiktige! 2500

RESULTAT2000
1563o-**-*-BROTEKASSE TYSKLAND i 11 innst.bøker/album. Merker fra alle perioder. endel dublisert, noterte en bra samling DDR fra starten og fremover. Mye som trenger en med god tid til sortering! Meget store antall merker. 2000

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1564B-**-o-?KARTONG med 8 permer og en tykk innst.bok. Store antall brev etc. fra mange land inkl. Norge, en samling Belgia fra 1849 til nyere etc., bl.a. flere eldre brev fra Iran, nyere ** Iran, mange postk. fra Israel, 'allehånde'. 2000

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1565o-**-*KARTONG med 4 samlinger Norge etter 1945, den ene meget fyldig både ** og stpl til 1988, 1xhåndbok samt en hel del pent Finland på plansjer og litt Island, ørlite DK/S. 2000

RESULTAT2000
1566o-**-*ROTEKASSE. Kartong med 9 permer div. 'hele verden' inkl. endel Norge med div. brev/kort, mindre samlinger Sverige-Danmark etc. Vi noterte endel Brit.kolonier. Småpent! 2000

RESULTAT2800
1567B-o-**ROTEKASSE. Noen hundre brev/store antall automatmerker, en hel del av stempelinteresse bl. a. store antall kronet PH-stpl./LUX-avtrykk, noe Tyskland. Endel ** Norge 1940/70-tallet. Må besiktiges! 2000

RESULTAT1800
1568o-*-**ROTEKASSE Frankrike med kolonier i 13 innst.bøker/permer. Dette må besiktiges! 1800

RESULTAT1500
1569o-*--**KARTONG med 7 innstikksbøker med meget store kvanta dubletter fra klassisk til nyere Tyskland, også tyske zoner, litt Norge-Finland-Sverige inkl. endel UPU/Kongr. Mye blandet kvalitet, men også mye kurant. Dette medfører et betydelig sorteringsarbeid og 'mye moro'. MÅ SEES. 1500

RESULTAT1350
1570o-**-*ESKE med ca. 170 mest store innstikkskort, vesentlig nord-Europa men også litt annet. Vi observerte endel bedre Saar, Danmark nyere ** for over DKK 500,-i nominalverdi, samt 4 stempleobj. DK/Færøyene fra annet auksjons-firma prissatt til 850,-i utrop. Dette må sees. 1500

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1571o-**-*-B-FDC ROTEKASSE div. Norden og 'hele verden' i 10 innst.bøker/permer og 2 plansjer. Dette krever mye tid og sortering. Noen dyrere merker observert. 1500

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1572o-**-*-BKARTONG med 11 innst.bøker/permer med diverse 'hele verden',-Norden, Europa-Asia. Mengder av generalsamlermaterial, gammelt og nyere. 1500

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1573o-*ROTEKASSE. Kartong med 5 album fra Norden-Tyskland og oversjø. Litt 'her og der', pent stemplet Amerikanerserie på Grønland, noen bedre utg. fra Tyskland, litt China. Må besiktiges. 1500

RESULTAT1450
1574o-**-B-div. ROTEKASSE 'Norden' utenom Norge. Sammensurium av innst.kort, poser 2 pene Leuchtturmpermer/nær tomme og diverse. Mye kurant og småpent, pent moderne og noe eldre. Dette må sorteres grundig -tar tid. 1500

RESULTAT1500
1575o-**-B-div? STOR KARTONG m/bl.a. en god del hefter fra England (høyt pålydende!) og britiske kol., diverse posevarer, brev og kort fra flere land. Besiktige! 1500

RESULTAT1300
1576o-*-**-div ROTEKASSE. 7 innst. bøker med div. Norge og andre land/dels meget rotete, en bok med angivelig '1200' ulike Polen fra 1918 til nyere. Dette trenger omsortering og besiktigelse. 1300

USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
1577o-FDCROTEKASSE. 10 innst.bøker + 2 FDC-album allehånde pent dublettmaterial fra Norge-Norden og noen få andre land. Mye renslig og pent for generalsaml. 1200

Gå til obj.  [1538-1557] [1578-1597]
 
Vennligst les instruksjonene for hvordan kjøpe & selge før du sender inn et bud.
Auksjonen er offentlig. Prisene i høyre kolonne er utropspriser, men ikke limits. Enkelte lots har limits i nærheten av utropsprisen.
Bud under 90% av utropsprisen aksepteres ikke.
Les mer
Internasjonale frimerkeauksjoner siden 1977
Medlem av: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norske Frimerkehandler Forening (NFHF) og Philatelic traders' society (PTS).