Engers Frimerker
  din partner ved kjøp og salg
  HJEM    FRIMERKEAUKSJONER    HVORDAN KJØPE & SELGE    ÅRSPLAN    PRISLISTE    ATTESTASJONER    OM OSS    KONTAKT OSS

Hent obj  

Les katalogen

Info/visning

Budgivning


Katalogtekst (.pdf)

Resultatliste (.pdf)
 


Budliste
Ingen bud

 

 
Gå til obj.  [634-653] [674-693]

Obj. nr.BeskrivelseKat. verdiUtrop
RESULTAT315
FRIMERKELØSE BREV (STAMPLESS COVERS)
654Helbrev skrevet i 'Agger d.19 Septbr.1760' (Aker). Utførlig adresse! 350


RESULTAT300
655Pro Memoria skrevet på 'Ellinggaard den 23e Nov.1787' til 'Opsloe Præste-gaard' påskrevet 'om Hu...öd'? Prima. 300


RESULTAT425
656Helbrev skrevet på 'Strømsøe..16.de febr.1788' til Tangen. Litt patina. 300


RESULTAT2700
657Lite betalt helbrev til Örebro i Sverige fra Christiania 1794 pånotert '3' lybske skilling betalt til Fredrikshald, videre 1sk til Strömstad og deretter 3 sk. videre til Örebro, tilsammen 4 sk.species/noterte oppe til venstre. 3000


RESULTAT180
658Helbrev skrevet i 'Opsloe 7de marts 1801' (Christiania) til Onsöer. 200


RESULTAT715
659Helbrev skrevet av 'Statholderskabet i Norge' 'Christiania den 24de Julü 1813' og undertegnet 'Christian Frederik', dansk stattholder i Norge i 1813 og senere konge av Norge i 1814. Brevet er sendt til regjeringen i Kjøbenhavn vedrørede kanalanlegget i Moss. Historisk dokument! 500RESULTAT325
660Pent helbrev skrevet på 'Kongsberg den 13de Novb 1817' sendt til Vivelstad i Lier. 200


RESULTAT210
661Helbrev skrevet på 'Hurums prìstegaard de 30.e August 1822' sendt som attestert portofri sak til Drammen. 200


RESULTAT315
6623 helbrev sendt til Tønsberg og Laurvig 1828,1835,1844, det ene skrevet på 'Bogstad', et fra Christinia og et fra 'Ringeriges og Hallingdalens Fogedcontor'. 350


RESULTAT300
663Bancobrev 'Insluttet N Sp.6. 60/', HÅNDSKR. 'Tønsberg 3die' (nov.1835) sendt til Mandal. Kartert 3-18 + 6sk (for bypostruten Chr.sand-Mandal) med ny kartering '66-24' (tilsammen 24sk porto). 300


USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
664Helbrev skrevet i 'Christianssand d.2/1 1844' brukt som 'følgebrev' for pakke til Mandal, påskrevet 'Medfølger 1 sìk Caffe..:' 200


RESULTAT350
665Helbrev skrevet i 'Bank of England 11.May 1848' sendt med privat dampskib til Norge hvor det ble HÅNDSKREVET 'Sarpsborg 8/6 48' og videresendt til Christiania, kart.nr. '246' bak. Uvanlig sak! 300


RESULTAT350
666Helbrev skrevet på Baggerud i Nordre Land, håndskrevet 'Land 26' og transit-stpl. 'Christiania 28.11.1849' bak til Drammen. 150


RESULTAT475
667Lite helbrev skrevet på Burud og håndskrevet 'Ringerige 19', transitstpl. 'Christiania 23.2.1849' bak sendt til Aas. 200


RESULTAT1200
668Vakkert lite brevomslag HÅNDSKR. 'Vang Hedem.12/4' til Indre Sogn transitstpl. 'Christiania 20.4.1849'. 200


RESULTAT450
669Vakker portofri sak datert 1851, HÅNDSKR. 'Rendalen 19.' til Bamble prosti. 200


USOLGT - SELGES TIL UTROP + 20 % SALÆR + PORTO TIL 6. DESEMBER.
670Pent brevomslag HÅNDSKR. 'Fredstad 7/4 52' til Frederikshald. 200


RESULTAT440
671Pen portofri sak HÅNDSKR. 'Aasgrdstrd 22/11 52' til Tønsberg. 200


RESULTAT270
672Brevomslag HÅNDSKR. 'Toten 14.' og påskr. 'Over Christiania', bak transitstpl. 'Christiania 2..6.1852' til Gran. 200


RESULTAT450
673Helbrev HÅNDSKR. 'Hedalen 27/5.53' og transit 'Kvam 29' til Fredrikstad. Bak transitstpl. 'Christiania 31.5.1853'. Uvanlig. 250


Gå til obj.  [634-653] [674-693]
 
Vennligst les instruksjonene for hvordan kjøpe & selge før du sender inn et bud.
Auksjonen er offentlig. Prisene i høyre kolonne er utropspriser, men ikke limits. Enkelte lots har limits i nærheten av utropsprisen.
Bud under 90% av utropsprisen aksepteres ikke.
Les mer
Internasjonale frimerkeauksjoner siden 1977
Medlem av: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norske Frimerkehandler Forening (NFHF) og Philatelic traders' society (PTS).