Engers Frimerker
  din partner ved kjøp og salg
  HJEM    FRIMERKEAUKSJONER    HVORDAN KJØPE & SELGE    ÅRSPLAN    PRISLISTE    ATTESTASJONER    OM OSS    KONTAKT OSS

Kjøp

Salg

FAQ


Innleveringsbetingelser

1.
Innlevering av objekter kan skje ved personlig overlevering eller ved innsendelse pr. post. Innleverere mottar umiddelbart en kvittering for mottak, og senere et forslag til oppsett og utropspriser til godkjennelse før trykking av katalogen. Ved særlig sen innlevering tas forbehold med hensyn til denne service. Alle innleverere vil motta en liste over de obj.nr. de har levert samt en katalog.

2.
20% provisjon av tilslagssummen erlegges på alle obj. under 1000,- og på ubearbeidede innleveringer, samlinger til utstykning og innleveringer hvor vi må gjøre spesialarbeid. Er De i tvil, ta kontakt på forhånd.

3.
15% provisjon erlegges på objekt mellom 1000,- og 5000,- der hvor innleverer har ordnet objektene oversiktlig og systematisk, medfølgende en liste over objektene. For lots mellom 5000,- og 10000,- trekkes 12,5% provisjon. Dersom innleverer oppgir katalogverdi for samlinger, er det innlevers ansvar at disse oppgaver er korrekte.

3a.
Garantert minsteutbetaling er 80% av utrop såfremt tilslaget er over kr. 300,-. Ved tilslag på kr. 300,- eller mindre, samt på usolgte obj. med utrop kr. 300,- eller mindre trekkes et minimumsgebyr på kr. 20,- pr. objekt.

3b.
7 1/2 % provisjon på lots ved tilslag over kr.10000,-

4.
Spesialprovisjon kan avtales ved innlevering av et begrenset antall obj. med samlet tilslagssum over kr. 100 000,- og ved svært store samlinger.

5.
5% provisjon på objekter med tilslag over kr. 50 000,-.

6.
Ingen provisjon på usolgte objekt over kr. 300,-, utenom returporto. Provisjonen dekker fotokostnader, forsikringer under oppholdet hos oss, samt faglig bearbeidelse av materialet, dog ikke attestasjoner.

7.
Avregning til innlevererne foretas ca. 6 uker etter auksjonen. A conto utbetalinger før denne tid kan gis på anmodning så langt innløst material tillater. Objekter som ikke er innløst før avregning kan i enkelte tilfelle avregnes som usolgte inntil avklaring om kjøpet har funnet sted.

Nye betingelser er gyldige fra og med auksjon nr. 110.
 

Siste nytt
Internasjonale frimerkeauksjoner siden 1977
Medlem av: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norske Frimerkehandler Forening (NFHF) og Philatelic traders' society (PTS).